לאילנה יש ציצי נוזל

איזה ציצי יש לאילנה ענק שנופל מרוב גודל תרים לה שיחה היא לא יכולה להחזיק אותם לבד